Krótka historia GOK Krynki

skan3

Gminny Ośrodek Kultury w Krynkach został utworzony w 1973 roku. Siedzibą od początku został budynek przy ul. Grodzieńskiej 7, gdzie można było poczytać prasę, obejrzeć telewizję czy napić się kawy. Organizowano zabawy taneczne dla mieszkańców zaś opiekę nad klubem “Prasa-Książka-Ruch” powierzono Walentynie Jurylik.
Pod koniec lat 70-tych funkcję dyrektora sprawował Andrzej Szemreta – za jego kadencji prowadzone były zajęcia teatralne oraz muzyczne w szczególności dla dzieci i młodzieży.
W latach 80-tych dyrektorem GOK został Jerzy Puchalski a wraz z nim przez krótki okres czasu na przełomie 1983/84 jako instruktor pracowała Bożena Rutkowska.
W 1985r. do dyrektora Puchalskiego w Ośrodku Kultury dołączyła instruktor Elżbieta Wojszel. Gminny Ośrodek Kultury prowadził zajęcia dla dzieci i młodzieży: kółko teatralne, plastyczne, kabaretowe i taneczne jak również organizował róznego rodzaju festyny oraz akademie dla mieszkańców.
Po odejściu Jerzego Puchalskiego dyrektorzy GOK-u zmieniał się bardzo często. Krótko, bo przez dwa tygodnie, tę funkcję pełnił pewien chłopak z Puław (może ktoś pamięta nazwisko?) – widocznie jednak życie w odległym zakątku kraju w Krynkach nie bardzo mu odpowiadało i szybko opuścił GOK. Następnie funkcję “szefa” pełniła Alicja Bieszczad a po jej krótkotrwałym “dyrektorowaniu” fotel pryncypała objęła Teresa Parfieńczyk. Przez cały czas zajęcia w Ośrodku Kultury prowadziła instruktor Elżbieta Wojszel.
W roku 1989 stanowisko dyrektora GOK objął Stanisław Kowejsza zaś “skład” pracowników tworzyli: Elżbieta Czeremcha oraz Bożena Kurza. W tym czasie nastąpiła zmiana nazwy na Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Krynkach.
Od 1992 roku w różnych okresach czasowych w GOKiS pracowali instruktorzy, prowadzący zajęcia z dziećmi i młodzieżą: Elżbieta Czeremcha (instruktor d/s kultury), Lucyna Jurkiewicz (instruktor d/s plastyki), Maria Dąbrowska (instruktor d/s tańca), Krystyna Kalińska (instruktor d/s tańca), Justyna Wojszel (zajęcia taneczne) oraz Cecylia Bach-Szczawińska (instruktor d/s plastyki).
Od 2002 roku funkcję dyrektora Ośrodka pełni Elżbieta Czeremcha zaś od 2005 roku Gminny Ośrodek Kultury powraca do dawnej nazwy natomiast sportem oddzielnie zajmuje się Stanisław Włodarczyk.
Aktualnie w GOK Krynki na stałe pracują dwie osoby – dyrektor Elżbieta Czeremcha oraz instruktor kulturalno-oświatowy Stanisław Tumiel.

Kilkanaście “historycznych” zdjęć. Poznajecie siebie? 🙂