Koncert zespołu EXIT w Sokółce

W niedzielny wieczór 21 maja w kościele św. Antoniego w Sokółce odbył się koncert poświęcony rocznicy urodzin Jana Pawła II. Wydarzenie zorganizował Powiatowy Dom Kultury w Sokółce. Zespół Exit został zaproszony przez dyrektora Zbigniewa Dębko. W koncercie wzięli udział: zespół Exit, Jemioła, Sokólskie Wrzosy i chór z Białegostoku.  

czytaj dalej

ARS 2023 – Dąbrowa Białostocka

W dniu 20 maja br. w Dąbrowie Białostockiej odbyła się kolejna edycja Powiatowego Przeglądu Amatorskiego Ruchu Artystycznego Seniorów. Zespół “Pogodna Jesień” z GOK Krynki reprezentował naszą gminę. Zespołem kieruje Lilia Żylińska. W kategorii solistów wystąpiła Bogumiła Sołoniewicz. W przeglądzie wzięło udział 8 chórów, soliści i grupa teatralna.

czytaj dalej

Święto Konstytucji 3 Maja

Doroczne Święto Konstytucji 3 Maja obchodziliśmy w sali GOK-u /dawnego kina/ przy udziale władz samorządowych w osobach: Burmistrz Krynek p. Jolanty Gudalewskiej i Skarbnik Gminy p. Wioletty Utko, dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej w Krynkach: przewodniczącego p. Józefa Czarnieckiego oraz zastępcy przewodniczącego p. Leszka Karolkiewicza a także mjr SG Adama Kaźmierczaka…

czytaj dalej

“Święto Flagi”

“…ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi, nie pluć na godło…” W dzień Święta Flagi – 2 maja 2023r. – w naszej miejscowości uroczyście, przy odśpiewaniu hymnu, wciągnięto flagę na maszt przy placu Jagiellońskim. Burmistrz Jolanta Gudalewska i przewodniczący Rady Miejskiej Józef Czarniecki życzyli mieszkańcom i gościom radosnego świętowania.…

czytaj dalej