O GOK-u

Gminny Ośrodek Kultury w Krynkach jest jednostką budżetową Gminy Krynki.

Dane teleadresowe:

Gminny Ośrodek Kultury w Krynkach

ul. Grodzieńska 7, 16-120 Krynki

tel. 85 7228 121

fax. 85 7228 132

email: gok@gok-krynki.pl

Dyrektor: Elżbieta Czeremcha

tel. 500 508 187

email: garbarska32@gmail.com