Formy pracy i usługi

KOŁA ZAINTERESOWAŃ:

 – kółko muzyczne (gitara klasyczna, pianino) – ul. Grodzieńska 7

– kółko językowe (angielski) – ul. Grodzieńska 7

– kółko plastyczne – ul. Grodzieńska 7

– kółko informatyczne – ul. Grodzieńska 7

– kółko teatralne – ul. Piłsudskiego 5

– zespoły – ul. Piłsudskiego 5

 

Kontakt:

tel. (85) 72 28 121, 500 508 187

e-mail: gokkrynki@gmail.com