Zakończenie Ferii z GOK-iem

W sobotę 1 lutego 2020 roku zakończyliśmy tegoroczne ferie zimowe. Po południu wręczyliśmy dyplomy i nagrody zwycięzcom konkursów i turniejów, które odbyły się w czasie ferii. Po wręczeniu nagród bawiliśmy się wszyscy na dyskotece.