Wystawa prac Romana Burdyłły

Wystawa prac pt.”Roman Burdyłło – z Krynek na Monte Cassino”.

Roman Burdyłło – syn Jana i Pauliny z domu Tulz, ur.27.04.1912r w Moskwie. Po rewolucji październikowej, w 1919r przyjechał wraz z bratem Władysławem i rodzicami do Krynek. Po ukończeniu szkoły powszechnej,wstąpił do Gimnazjum w Grodnie, gdzie ukończył cztery i pół klasy. Następnie odbył 5 letnią praktykę w aptece i składzie aptecznym, po czym skończył 3 miesięczny kurs drogistowski w Warszawie i zdał egzamin.
W 1935r przez 3 miesiące uczęszczał do Szkoły Rysunku i Malarstwa im.Krzyżanowskiego w Warszawie. Następnie przez 3 lata studiował na Akademii Sztuk Pięknych w pracowni prof Karola Tichego. W 1939 r. złożył papiery do Miejskiej Szkoły Sztuk Zdobniczych w Warszawie.
Wojna zastała go najpewniej w Krynkach. We wrześniu 1939 znalazł się w Rakiszkach. Następnie dostał się do obozu internowanych w Wołkowyszkach, skąd w lipcu 1940r trafił z tzw.”drugą grupą jeńców polskich” do obozu sowieckiego. Następnie na mocy amnestii z 1941 r. znalazł się w “obozie poamnestyjnym” w Suzdalu, skąd trafił do tworzącej się Armii gen.Andersa, z którą przeszedł cały szlak bojowy zakończony w bitwie pod Monte Cassino 12 maja 1944 r.
Tak o Romanie Burdyłło napisał w katalogu do naszej wystawy prof zw. dr.hab Jan Wiktor Sienkiewicz- kierownik Zakładu Historii Sztuki i Kultury Polskiej na Emigracji z Uniwersytetu im.Mikołaja Kopernika w Toruniu:
“…..Twórczość Romana Burdyłły była ceniona przez artystów polskich i obcych, stacjonujących na Bliskim i Środkowym Wschodzie na początku lat 40.XX wieku, świadczy obecność prac malarza na “Wystawie Malarskiej Artystów Żołnierzy Zjednoczonych Narodów” zorganizowanej w Kairze w styczniu 1944r z inicjatywy Societe des Amis i British Council i Armii Sprzymierzonych. Protektorat nad tą wystawą objął ówczesny król Egiptu- Faruk. Pokazano na niej 376 prac żołnierzy-artystów brytyjskich, polskich, greckich, amerykańskich. Polscy artyści wystawili wówczas 50 dzieł. Oprócz Romana Burdyłło pojawiły sie tam takie nazwiska jak: Stanisław Westwalewicz, Marian Kościałkowski, Józef Jarema, Janina Wolf- Bogucka, Zygmunt Turkiewicz, Edward Matuszczak, Ludwik Wiechecki.”
Cztery miesiące później Roman wraz z ponad 900 swoimi towarzyszami broni poległ w bitwie o wzgórze Monte Cassino, tam też znajduje się jego grób.
Warto przedstawiać nieznane życiorysy krynczan, to też nasza lokalna historia.
W imieniu stowarzyszenia Pro Bona i GOK Krynki – serdecznie zapraszam do zwiedzania wystawy Romana Burdyłło, która będzie do obejrzenia w sali GOK przy ul.Grodzieńskiej 7, od 15 lipca do 10 września 2016 r. We wrześniu rozpoczyna się rok szkolny, więc być może uczniowie wraz z nauczycielami z naszego ZSS zechcą zwiedzić wystawę- dlatego też zachowaliśmy taki termin,aby i młodzież mogła zapoznać się z twórczością i życiorysem krynczanina Romana Burdyłło.

Wernisaż wystawy – 15 lipca 2016. o godz 17.00 ul. Grodzieńska 7.

burdyllo

(lj)