Wyjazd do Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku

14 września br. GOK wspólnie z kołem PZERiI w Krynkach zorganizował wyjazd do Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Jest to wspaniałe miejsce, godne polecenia. Podczas zwiedzania ożyła pamięć o rodakach zsyłanych w głąb Rosji jak i o tych, którzy zamieszkiwali tam dobrowolnie, poznając Syberię i pomagając ją zagospodarować. Były to przejmujące i wzruszające opowieści.