„Święto Flagi 2019” (foto)

Dziś, 2 maja jak co roku uroczystości gminne „Święta Flagi” rozpoczęły się o godzinie 11 wciągnięciem flagi na maszt przy Placu Jagiellońskim. Uroczystość odbyła się przy udziale władz samorządowych, radnych, pracowników Urzędu Miejskiego, nauczycieli, pracowników szkoły, młodzieży, dyrekcji ZSS w Krynkach, funkcjonariuszy SG i Policji w Krynkach oraz lokalnej społeczności.

Na wstępie dyrektor GOK Krynki pani Elżbieta Czeremcha powitała wszystkich zebranych oraz krótko wprowadziła w program dzisiejszego święta a następnie pani Lucyna Jurkiewicz z GOK-u opowiedziała historię barw flagi narodowej, hymnu oraz godła, za którą otrzymała gromkie brawa przez licznie zgromadzoną społeczność. Uroczystość uświetnił śpiewem zespół “Pogodna Jesień” a dzieci z ZSS w Krynkach, przygotowane przez panią Alicję Miron, wyrecytowały wiersze i zaśpiewały piosenkę, dotyczącą dzisiejszego święta. Na zakończenie głos zabrała Burmistrz Krynek pani Jolanta Gudalewska i Przewodniczący Rady Miejskiej w Krynkach pan Józef Czarniecki, dziękując organizatorom i wszystkim za przybycie jednocześnie zapraszając na jutrzejsze obchody 228. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.