Spotkanie opłatkowe seniorów w GOK-u (foto)

W dniu 18 grudnia br. w sali GOK Krynki o godz 16.00 miało miejsce spotkanie opłatkowe Koła Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Swoją obecnością zaszczycili: pani burmistrz Krynek Jolanta Gudalewska oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Krynkach pan Józef Czarniecki. Podczas spotkania przewodnicząca Zarządu Koła ZERiI pani Bogumiła Sołoniewicz podziękowała za wieloletnią pracę w zarządzie pani Teresie Hajdukiewicz, która pełniła funkcję skarbnika. Życzenia, śpiewanie kolęd i serdeczne rozmowy sprawiły, że czas spotkania upłynął niezwykle szybko. Niespodzianką były drobne upominki, przygotowane przez Zarząd Koła dla emerytów należących do Związku.