Spotkanie opłatkowe Koła Seniorów w Krynkach

Jak co roku w GOK Krynki odbyło się spotkanie opłatkowe seniorów. Pani Burmistrz Jolanta Gudalewska złożyła życzenia noworoczno – świąteczne, Przewodnicząca Koła Seniorów wraz z Zarządem przygotowała paczki członkom Koła zaś Zastępczyni przewodniczącej, Alicja Tryzna przekazała życzenia od Przewodniczącego Rady Miejskiej Józefa Czarnieckiego. Miła atmosfera spotkania przybliża nam czas świąteczny.  (LJ)