Spektakl profilaktyczny “Chemiczna zmiana nastroju”

Dnia 13 września br. w sali GOK-u odbył się spektakl profilaktyczny, przygotowany przez teatr Madame, dotyczący wpływu chemicznych używek.

Programem zostali objęci uczniowie klas VI-VIII z ZSS w Krynkach. W dostępny sposób została przekazana wiedza o szkodliwości narkotyków. Uczniowie chętnie brali udział w proponowanych ćwiczeniach.

Program objęty był patronatem Burmistrza Krynek Jolanty Gudalewskiej i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Współorganizatorzy to GOK Krynki i ZSS w Krynkach.

Dziękujemy pani dyrektor Eli Czeremcha za udostępnienie sali i zaplecza technicznego a pani Dyrektor ZSS w Krynkach Annie Tomulewicz za zorganizowanie uczniów i nauczycieli i zrozumienie potrzeb profilaktyki wśród młodzieży.