Serdeczne podziękowania!

Z okazji 25-lecia działalności artystycznej zespołu “Pogodna Jesień” z Krynek, Zarząd Powiatu Sokólskiego  ufundował  z budżetu powiatowego piękne stroje sceniczne.

Serdeczne podziękowania dla Pana Starosty Piotra Rećko oraz całemu Zarządowi składają członkowie zespołu oraz Zarząd Koła Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Krynkach.

obrazek