Podziękowania

Dziękujemy Pani Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Krynkach, nauczycielom i uczniom, Dyrektorowi i pracownikom Zakładu Komunalnego w Krynkach oraz pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury w Krynkach za zadbanie o porządek w miejscach pamięci narodowej i przy obelisku.

obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek