Projekt z Krynek z dotacją w Podlaskim Pomoście Kultury.

W Michałowie powstanie inteligentna mapa turystyczna gminy, w Krynkach tablice informacyjne o lokalnych zabytkach, w Jaświłach napiszą bloga, a w Rajgrodzie książkę kucharską. 120 tysięcy złotych trafi do ośrodków kultury w naszym województwie na realizację małych inicjatyw kulturalnych – Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury rozstrzygnął konkurs regrantingowy w ramach Podlaskiego Pomostu Kultury 2017 i przyznał dofinansowanie.

To kolejny etap działań – po szkoleniach i warsztatach dla animatorów, instruktorów i nauczycieli z województwa podlaskiego w ramach projektu, który WOAK realizuje w oparciu o program “Bardzo Młoda Kultura”, prowadzony przez Narodowe Centrum Kultury. Dzięki niemu i intencji zachęcenia dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze, realizowane będą różne pomysły zgłoszone przez lokalnych liderów i animatorów.

W tym roku na konkurs wpłynęło ponad 50 projektów. Każdy z nich został oceniony przez ekspertów zewnętrznych oraz przedstawicieli WOAK-u. Przy ocenie projektów ważne było: dostosowanie planowanych działań do lokalnych potrzeb, atrakcyjność działań, ich oryginalność, multimedialność, innowacyjność, wykorzystanie lokalnego potencjału i zaangażowanie lokalnej społeczności. Jury brało również  pod uwagę, czy dany projekt jest odpowiedzią na wyniki diagnozy potrzeb kulturalnych, którą WOAK przeprowadził wspólnie z Fundacją Soc Lab i czy zakłada współpracę środowisk oświaty i kultury.

Ostatecznie dofinansowano 15 najciekawszych projektów. Ich autorzy otrzymali na realizacje swoich pomysłów od 6 do 12 tys. zł. Przyznane dotacje dają realną szansę na wdrożenie różnych pomysłów, na które animatorom czy nauczycielom zwykle brakuje pieniędzy.

Podobnie jak w roku ubiegłym, projekty są bardzo różne – od warsztatów plastycznych, teatralnych, kulinarnych, po publikacje, blogi i gry połączone z odkrywaniem lokalnej historii i rejestrowaniem wspomnień mieszkańców. Większość projektów ma charakter interdyscyplinarny, łączy wiele różnych działań. Każdy zakłada współpracę środowisk oświaty i kultury. Wiele realizować będzie działania mające wymiar międzypokoleniowy, integrujące dzieci i młodzież z rodzicami oraz seniorami.

(źródło: http://pomost.woak.bialystok.pl)

obrazek

obrazek