Pielgrzymka Seniorów do Matki Bożej Różanostockiej

W sobotę, 12 października br., emeryci z Krynek po raz kolejny uczestniczyli w Pielgrzymce Seniorów do Matki Bożej Różanostockiej. W jubileuszowym 15 spotkaniu uczestniczyli seniorzy z różnych zakątków województwa podlaskiego. Eucharystię celebrował Ksiądz emeryt Arcybiskup Metropolita Edward Ozorowski. W ramach pielgrzymki odbył się również koncert zespołów i chórów seniorów. Wszyscy uczestnicy koncertu otrzymali jubileuszowe puchary, ufundowane przez Starostę Sokólskiego Piotra Rećko zaś pamiątki wręczała Pani Bożena Jaroś-Jelska. Spotkanie zakończyło się nabożeństwem Różańcowym. (foto: Agnieszka Kopcińska)