Kompozycje nieoczywiste – konkurs fotograficzny

Podlaski Instytut Kultury już po raz trzeci postanowił dać fotografom możliwość zaprezentowania swojej twórczości szerszemu gronu odbiorców, a także przyczynić się do popularyzacji fotografii jako jednej z dziedzin sztuki. Jednocześnie chcemy zachęcić twórców do poszukiwań inspiracji, a także rozwijania umiejętności obserwacji otoczenia i jej dokumentowania.

W tym roku temat konkursu brzmi: „Kompozycje nieoczywiste”. Chcemy tym samym pobudzić uczestników do wrażliwości, aby obrazy/fotografie nie miały jedynie walorów estetycznych, ale również skłaniały do dyskusji, mogły być kontrowersyjne, problematyczne, odrealnione a nawet nieprawdopodobne, niewiarygodne lub fantastyczne – nieoczywiste.

Prace wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia należy przesyłać na adres konkursfoto@pikpodlaskie.pl. Do wygrania są nagrody finansowe: 1000 zł za pierwsze miejsce, 800 zł za drugie oraz 600 zł za trzecie. Przyznane zostaną również dwa wyróżnienia po 300 zł.

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich fotografów amatorów, którzy ukończyli 18 lat.

Na prace czekamy do 18 marca 2022 roku.

Więcej informacji na https://pikpodlaskie.pl/event/kompozycje-nieoczywiste-konkurs-fotograficzy/