Dzień Braterskiej Myśli

Dziękujemy Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągwi Białostockiej, Komendzie Hufca w Sokółce im. hm. Witolda Biziuka za piękne życzenia z okazji Dnia Myśli Braterskiej.

Z harcerskim pozdrowieniem: Czuwaj!

obrazek

obrazek