Dziękujemy!

Serdecznie dziękujemy pani Helenie Mikłaszewicz za udostępnienie nam archiwalnych zbiorów poezji jej teścia Grzegorza Mikłaszewicza, pisanych na przełomie lat 40-ych i 50-ych XXw. Wiersze opisują piękno przyrody i życie codzienne mieszkańców Krynek w tamtych latach.

obrazek