Borsukowizna, 158 lat później…

Dziś uczciliśmy pamięć uczestnika Powstania Styczniowego, Jana Kłusewicza, który poniósł śmierć 25 kwietnia 1863 roku niedaleko miejscowości Borsukowizna. W tym miejscu aktualnie stoi krzyż, przy którym w dniu dzisiejszym składaliśmy kwiaty. Przed uroczystością uczestniczyliśmy we Mszy Św. w kościele w Podlipkach. W uroczystości wzięli udział pracownicy Urzędu Miejskiego w Krynkach na czele z Burmistrz Jolantą Gudalewską, radni Rady Miejskiej w Krynkach, przedstawiciele służb mundurowych ze Straży Granicznej w Krynkach, przedstawiciele z ZSS w Krynkach i Koła Seniora w Krynkach. Starosta Powiatu Sokólskiego Piotr Rećko przesłał okolicznościową wiązankę poprzez reprezentanta – dyrektora Wydziału Kultury w Starostwie Zbigniewa Dębko.