ARS 2023 – Dąbrowa Białostocka

W dniu 20 maja br. w Dąbrowie Białostockiej odbyła się kolejna edycja Powiatowego Przeglądu Amatorskiego Ruchu Artystycznego Seniorów. Zespół “Pogodna Jesień” z GOK Krynki reprezentował naszą gminę. Zespołem kieruje Lilia Żylińska. W kategorii solistów wystąpiła Bogumiła Sołoniewicz. W przeglądzie wzięło udział 8 chórów, soliści i grupa teatralna.