155. Rocznica Powstania Styczniowego (foto)

Gminne obchody 155. Rocznicy Powstania Styczniowego przypadły na dzień 18 maja 2018 roku. Uroczysta msza polowa miała miejsce przy krzyżu upamiętniającym śmierć powstańca Jana Kłusewicza nieopodal Borsukowizny. Oprawę muzyczną przygotował zespół “Pogodna Jesień”. Mszę odprawił ks. Bronisław Wonsowski, proboszcz z Podlipek. Po mszy młodzież z ZSS w Krynkach przedstawiła przygotowany na tę okazję montaż poetycki. Na zakończenie złożono wieńce i zapalono znicze przy krzyżu zaś pani Burmistrz Jolanta Gudalewska podziękowała wszystkim uczestnikom, gościom i organizatorom za udział i przygotowanie uroczystości. 
Spotkanie przy ognisku miało miejsce w gościnnych progach plebanii w Podlipkach – za co bardzo dziękujemy ks. Bronisławowi. Podczas pikniku pan Krzysztof Łaziuk z Nadleśnictwa Supraśl opowiedział o historii przebiegu Powstania Styczniowego na naszych terenach. Barwna opowieść o trudach powstańczych walk i życia obozowego powstańców zainteresowała młodzież i dorosłych. Serdecznie za to dziękujemy panu Krzysztofowi.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji gminnej uroczystości. Dziękujemy pani Burmistrz, Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Krynkach oraz radnym oraz delegacji Urzędu Miejskiego, którzy przybyli na tę mszę. Dziękujemy Dyrektorowi i pracownikom Zakładu Komunalnego w Krynkach za pomoc okazaną przed i w trakcie uroczystości. Paniom Dyrektorkom z ZSS w Krynkach i  pracownicom dziękujemy za pomoc  w organizacji uroczystości a młodzieży za piękne przygotowanie i oprawę artystyczną. Dziękujemy panu Komendantowi SG w Krynkach kpt Adamowi Kaźmierczakowi oraz funkcjonariuszom, panu Kierownikowi Posterunku PP w Krynkach Andrzejowi Jurylikowi za pomoc i uczestnictwo w obchodach rocznicy.  
Nie zapominamy o podziękowaniu pani Bogumile Sołoniewicz – przewodniczącej Koła ZERiI w Krynkach za ciasta na piknik. (LJ i ECZ)