13 kwietnia – Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

13 kwietnia to bardzo ważna data w najnowszej historii Polski. Przez lata PRL-u nic nie mówiono o zbrodni katyńskiej i był to temat tabu. Zbrodnia katyńska dokonana przez NKWD na ponad dwudziestu tysiącach obywateli polskich, żołnierzach, oficerach, policjantach, nauczycielach zaczęła oficjalnie funkcjonować w nauczaniu historii po 1989 roku. Mówiąc Katyń mamy w pamięci miejsca kaźni Polaków również w Starobielsku, Ostaszkowie, Charkowie czy Miednoje. Tam też ginęli przedstawiciele polskiej inteligencji od strzału w tył głowy. Tylko dlatego, że byli Polakami.

13 kwietnia 1940r. – data zbrodni katyńskiej, 10 kwietnia 2010 – data katastrofy lotniczej polskiej delegacji państwowej, która leciała do Katynia na siedemdziesiątą rocznicę zbrodni, aby tam złożyć hołd pomordowanym Polakom.

W rocznicę tych wydarzeń zapaliliśmy znicze przy obelisku w centrum Krynek oraz na Grobie Nieznanego Żołnierza na kryńskim cmentarzu parafialnym.