105. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę

105. Rocznicę Odzyskania Niepodległości rozpoczęliśmy właściwie już 10 listopada, gdyż nauczyciele i uczniowie z ZSS w Krynkach w sali widowiskowej GOK zaprezentowali piękny program związany z tym świętem.

Gminne obchody święta 11 Listopada rozpoczęto Mszą Św. za ojczyznę w kościele p.w św. Anny w Krynkach. Po mszy złożono wieńce w miejscach pamięci narodowej, które znajdują się na terenie naszej gminy. W sali widowiskowej GOK, przy udziale licznie zgromadzonej publiczności, miała miejsce uroczysta akademia przygotowana przez panią Ewę Kopeć i klasę V z ZSS w Krynkach oraz występy zespołów wokalnych z GOK-u: Pogodna Jesień i Exit pod kierunkiem Lilii Żylińskiej. Na zaproszenie pani Ewy Kopeć na uroczystość przybył pan Cezariusz Słomkowski, wnuk Zygmunta Słomkowskiego, żołnierza, którego grób znajduje się na kryńskim cmentarzu katolickim. Pan Cezariusz opowiedział bardzo ciekawą historię swojego dziadka. W uroczystościach gminnych wzięły udział władze gminy: burmistrz Jolanta Gudalewska, z-ca burmistrza Emilia Szulborska -Żyndul, przewodniczący Rady Miejskiej w Krynkach Józef Czarniecki, radni, przedstawiciele Wojska Polskiego, komendant Placówki SG ppłk Adam Kaźmierczak, proboszcz parafii prawosławnej ks. Justyn Jaroszuk, dyrektor ZSS w Krynkach Anna Tomulewicz, dyrektorzy jednostek. W niedzielę w cerkwi p.w. NNMP w Krynkach została też odprawiona liturgia z modlitwą za ojczyznę.

W obchodach uczestniczyli też przedstawiciele OSP w Krynkach, Wojska Polskiego, harcerze z 11 KDH “Rivulus” oraz Natalia Godlewska i młodzież z UKS “Feniks”.

Dziękujemy współorganizatorom za pomoc w organizacji gminnych obchodów święta Niepodległości Polski a mianowicie: Burmistrz Krynek Jolancie Gudalewskiej, Ks. Markowi Wiśniewskiemu proboszczowi parafii rzymsko- katolickiej w Krynkach, o. Justynowi Jaroszukowi proboszczowi parafii prawosławnej w Krynkach, Komendantowi ppłk SG Adamowi Kaźmierczakowi i funkcjonariuszom SG w Krynkach, Dyrektorowi Adamowi Ciruk i pracownikom Zakładu Komunalnego w Krynkach, Pani Ewie Kopeć i uczniom klasy V ZSS w Krynkach, przedstawicielom Koła Seniorów w Krynkach oraz tym wszystkim, którzy włączyli się w organizację i udział w obchodach.