2007

XI Powiatowy Przegląd Zespołów Artystycznych Seniorów 2007

Sobienie 2007