Dokumenty i informacje dot. “Ferii zimowych z GOK Krynki” (WAŻNE)

Poniżej znajdą Państwo stosowne dokumenty, regulaminy oraz zgody na udział w zajęciach oraz wyjazdach podczas Ferii Zimowych 2019 z GOK Krynki.

Dokumenty należy pobrać, wydrukować oraz dostarczyć wypełnione z podpisami rodziców/opiekunów dziecka do Gminnego Ośrodka Kultury w Krynkach, ul. Grodzieńska 7. 

Dokumenty oraz dodatkowe informacje można również uzyskać w GOK Krynki, tel. 85 7228 121 lub 500 508 187 od wtorku do soboty w godz. 12.00 – 19.00.

UWAGA. Wypełnienie i WCZEŚNIEJSZE dostarczenie poniższych dokumentów oraz podpisanych zgód rodziców/opiekunów JEST OBOWIĄZKOWE!

 Dokumenty dotyczące wyjazdu do “Strefy Wysokich Lotów” (Białystok):