Zespół “Zaranka” na koncercie w Dąbrowie

W sobotę, 18 maja br. zespół “Zaranka” z naszego GOK-u wziął udział w przeglądzie piosenki białoruskiej w Dąbrowie Białostockiej.

„W tym miejscu byli przetrzymywani Żydzi, stąd trafili do Suchowoli. Po raz pierwszy od 1942 roku, o ile dobrze pamiętam, po raz pierwszy tutaj zabrzmiał jidysz. Coś niesamowitego. Z jednej strony to jest bardzo smutne, że przez tyle lat ta historia naszej społeczności dąbrowskiej uległa zapomnieniu. Z drugiej strony, też daje nam taką nadzieję, że nic do końca nie umiera, zawsze są ludzie, którzy potrafią te wspomnienie nieść i o nich opowiadać. Niech to będzie nauka dla nas, że nic nie jest nam dane, kultura nie jest nam dana, trzeba pielęgnować, troszczyć się o nią. Żaden przedstawiciel społeczności żydowskiej nie spodziewał się tego co się stało, tak też i my nie możemy być pewni, że coś takiego nie spotka kultury białoruskiej, czy polskiej. Pamiętajmy o tym i ogromne, ogromne dzięki.”

Maciej Sulik Dyrektor Ośrodka Kultury w Dąbrowie po koncercie Zaranki.

obrazek obrazek obrazek