Święto Konstytucji 3 Maja

Doroczne Święto Konstytucji 3 Maja obchodziliśmy w sali GOK-u /dawnego kina/ przy udziale władz samorządowych w osobach: Burmistrz Krynek p. Jolanty Gudalewskiej i Skarbnik Gminy p. Wioletty Utko, dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej w Krynkach: przewodniczącego p. Józefa Czarnieckiego oraz zastępcy przewodniczącego p. Leszka Karolkiewicza a także mjr SG Adama Kaźmierczaka – komendanta placówki SG w Krynkach. Niestety, mieszkańcy nie dopisali ale dziękujemy tym, którzy zechcieli razem z nami świętować. Część artystyczną przygotowały zespoły działające przy GOK w Krynkach pod dyrekcją p. Lilii Żylińskiej: Pogodna Jesień, Exit oraz Kwartet Młodzieżowy.