“Sieć na kulturę”

Gminny Ośrodek Kultury w Krynkach wziął udział w projekcie “Sieć na kulturę w podregionie białostockim”.

Projekt w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś Priorytetowa nr III “Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie nr 3.2 “Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” realizowany był przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju w Warszawie.

Podczas ferii zimowych prowadziliśmy zajęcia dla 17 dzieci i młodzieży w sali komputerowej ZSS w Krynkach. Zajęcia pod nazwą “Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych” prowadziła pani Karolina Szczepanik, a opiekunami dwóch grup byli pracownicy GOK w Krynkach. Zajęcia odbywały się on-line z trenerką natomiast opiekunowie służyli pomocą w sali zajęciowej.

Dzięki temu projektowi pozyskaliśmy laptopy.