Podziękowania dla naszego GOK-u :)

Miło nam, że jesteśmy uważani za przyjaciół hufca. Od około dwóch lat użyczamy miejsca dla harcerek i harcerzy z 11 KDH “Rivulus” z Krynek. Dziękujemy Komendzie Hufca ZHP Sokółka za życzenia.

obrazek obrazek