Podpisanie umowy na wsparcie finansowe w ramach PROW 2014-2020

Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym, 17 września br., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku została podpisana umowa na wsparcie finansowe zadania w ramach PROW 2014-2020, pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Kultury w Krynkach, reprezentowanym przez Panią Dyrektor Elżbietę Czeremcha a Członkiem Zarządu Województwa Podlaskiego Panem Stefanem Krajewskim.

Zadanie zakłada utworzenie przestrzeni kulturalnej związanej z zachowaniem dziedzictwa lokalnego w dawnej bóżnicy żydowskiej w Krynkach przy ul. Piłsudskiego 5 oraz doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Krynkach.

Całość działania opiewa na kwotę ponad 53 tysięcy złotych a jego realizacja rozpocznie się jeszcze w miesiącu wrześniu 2018r.

Gminny Ośrodek Kultury w Krynkach serdecznie dziękuje za pomoc i zaangażowanie Burmistrzowi Krynek Jolancie Gudalewskiej, pracownikom Urzędu Miejskiego w Krynkach oraz Stowarzyszeniu LGD Szlak Tatarski.