Konsultacje społeczne w Krynkach

Trwają  konsultacje społeczne na temat powstającej „Mapy zagrożeń bezpieczeństwa”. W dniu dzisiejszym 10.02.2016 w sali Urzędu Miejskiego w Krynkach,  funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Sokółce wraz z Komendantem mł. insp. Krzysztofem Mrozem, spotkali się z mieszkańcami Krynek w celu zebrania rzetelnych informacji  na powyższy temat. W spotkaniu także uczestniczyli: kierownicy jednostek samorządowych Gminy Krynki, Naczelnik Wydziału Prewencji  podinsp. Andrzej Kozak, komendant Placówki Straży Granicznej w Krynkach ppłk SG Grzegorz Biziuk, komendant Placówki Straży Granicznej w Szudziałowie ppłk SG Mirosław Podgajecki, z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwa Krynki Przemysław Bielecki, kierownik Posterunku Policji w Krynkach asp. szt. Jerzy Rapucha, radni Rady Miejskiej w Krynkach oraz sołtysi.

Komendant, mł. insp.  K. Mróz, przedstawił informacje statystyczne dotyczące przestępczości i kategorii przestępczości z roku 2015 w Gminie Krynki, a następnie zachęcił uczestników spotkania do dyskusji dotyczącej problemów bezpieczeństwa na naszym terenie.  Poruszano następujące tematy: przestępczość gospodarcza, oznakowanie dróg i kolizje drogowe, handel narkotykami, miejsca niebezpieczne, kryminogenne.

Na zakończenie spotkania uczestnicy wypełnili ankiety, a Burmistrz serdecznie podziękowała służbom mundurowym za współpracę oraz  mieszkańcom za udział w spotkaniu.