Borsukowizna 2022

W dniu 29 kwietnia br. spotkaliśmy się przy Krzyżu Powstańca Styczniowego Jana Kłusewicza, by oddać cześć pamięci poległym powstańcom z naszego terenu. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele w Podlipkach, którą celebrował ks. proboszcz Marek Wiśniewski. W uroczystości wzięli udział: sekretarz Urzędu Miejskiego w Krynkach, komendant Straży Granicznej w Krynkach, przewodniczący Rady Miejskiej w Krynkach, dyrektor ZSS w Krynkach wraz z pocztem sztandarowym, prezes UKS Feniks z młodzieżą trenująca kolarstwo w tym klubie oraz przedstawiciele Koła Seniora w Krynkach. Swoją obecnością zaszczycił nas dyrektor Powiatowego Domu Kultury w Sokółce. Po nabożeństwie zespół “Pogodna Jesień” z Gminnego Ośrodka Kultury w Krynkach wykonał kilka utworów muzycznych, nawiązujących do tematu spotkania. Następnie wszyscy udali się pod krzyż powstańczy w Borsukowiźnie, aby złożyć kwiaty i zapalić znicze. Dziękujemy uczestnikom uroczystości za obecność.